A A A
SmodBIP

Dokumenty

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - pobierz
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie przekształceń w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Lesznie - pobierz
 3. Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  - pobierz
 4. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Obowiązuje od 1.10.2015 - pobierz
 5. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Będzie obowiązywał  od roku
  akademickiego  2017/2018 - pobierz
 6. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Będzie obowiązywał od roku
  akademickiego 2019/2020 - pobierz
 7. Misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. - pobierz
 8. Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 9. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2010 - pobierz
 11. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011 - pobierz
 12. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012 - pobierz
 13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013 - pobierz
 14. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014 - pobierz
 15. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015 - pobierz
 16. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016 - pobierz
 17. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017 - pobierz
 18. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018 - pobierzOpublikował: Aleksander Klabik
Publikacja dnia: 03.01.2020
Podpisał: Damian Kędziora
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument oglądany razy: 8 854